Wijkraden Schalkwijk Haarlem

Boerhaavewijk

Europawijk

Meerwijk

Molenwijk

 Alarmnummers  
 Alarmnummer ambulance/brandweer/politie  112
 Meld misdaad anoniem  0800-7000 (lokaal tarief)
 Brandweer  023 - 515 95 50
 Politie Landelijk  0900-8844 (13 ct p/m)
   
 Dieren in nood  
 Regionale dierenambulance  023 - 533 43 23
 Dierenbescherming  023 - 549 14 00
   
 Gemeente  
 Burgerzaken en belastingen  023 - 511 49 50
 Publieksdienst Burgerzaken
 Zijlvest 1 Loket Bouwen  023 - 511 30 00
   
 Wonen en Leefomgeving  
 vragen en klachten over openbare ruimte  023 - 511 51 15
 Reiniging Grofvuil  0900-8477
 GGD  023 - 515 11 22
 Veiligheid  023 - 511 41 00
 Bureau handhaving  023 - 511 49 50
   
 Meldpunten en Klachtenbureaus  
 Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. (BAS)
 www.bezoekbas.nl

 020 - 601 55 55

 Hoogheemraadschap van Rijnland  071 - 306 35 35
 Storingsnummers Elektriciteit / Gas / Kabel (NUON)  0800-1499
 Water  0800-2025
   
 Telefonische Hulpdiensten  
 Kindertelefoon  0800-0432
 Correlatie  0900-1450
 Blijf van m'n lijf  023 - 532 78 25
 SOS Telefonische Hulpdienst  023 - 547 14 71
 Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)  023 - 547 29 99
   
 Overige Hulp- en Informatiediensten  
 Kontext, www.kontext.nl  023 - 535 84 59
 Bureau voor rechtshulp  023 - 515 74 00
 Sociaal raadslieden  023 - 543 32 00

 Anti Discriminatie bureau

 023 - 531 58 42
 Belastingtelefoon  0800 0543


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking